IEC60320 gauge

四月 24, 2017

“Go” gauge for appliance inlets to standard sheets C8, C10, C14, C16,C18,C20,C20 and C24

IEC60320 gauge,"GO" gauge for connectors to IEC60320 standard sheet C1-C23
四月 18, 2017

“GO” gauge for connectors to IEC60320 standard sheet C1-C23

IEC60320 gauge,"GO" gauge for connectors to IEC60320 standard sheet C1-C23
七月 22, 2016

Gauge (IEC60320) (Model:SC-G5FXX)

IEC60320 gauge